Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a továbbiakban: a Puskás Beatrix ev. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Puskás Beatrix és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. Az árak forintban értendők.

Az igénybevett szolgáltatás névértékét  Puskás beatrix ev részére fizeti meg.
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

A tanfolyamok helyszíne:Yoga Park jógastúdió

bérlemény címe: Graphisoft Park, 1031. Budapes, Záhony u.7.
weboldala : www.jogaveled.hu
email: jogaveled@gmail.com
Telefonszám: +36 (30) 842 9356

Puskás Beatrix ev., 1980.02.05 Budapest
Adószám: 53720348-1-42
Nyilvántartási szám:
Székhely: 1074. Budapest, Rejtő Jenő u. 4.1/2

 

ONLINE VÁSÁRLÁS/ EGYÉB BEFIZETÉS

A vásárlások leheteségesek személyesen készpénzzel, bankkártyával, valamint a weboldalon keresztül rendszerén bankkártyás fizetésre is van lehetőség. Bizonyos esetekben – például képzések, tanfolyamok, események, táborok – átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni. A jelentkezéseket a weboldalon keresztül vagy személyesen és e-mailen lehet leadni.

A banki átutaláshoz szükséges információk:
Puskás Beatrix ev.
OTP Bank
Számlaszám: 11773030-00917212-00000000

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott tanfolyamon vagy eseményen részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen tanfolyam vagy esemény díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát az online számlázó programunkon, a Billingón keresztül e-mailben kapja meg a befizető, vagy személyesen adjuk át a számlát a befizetést követően.

A webáruházban történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint. Előlegfizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Webhelyen történő vásárlás, jógaoktatói képzések.

Weboldalunkon lehetőség van online jógaoktatói képzések megvásárlására.

A webáruházban történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az oktatócsomagokhoz a befizetés után belépési jelszóval tudnak a vásárlók csatlakozni az online képzési felületen. Teljes mértékben felelősséget vállalunk az ott kiadott anyagok hozzáférhetőségéért, szakmai tartalmáért és a videók, jegyzetek, ppt előadások minőségéért. Továbbá sikeres vizsga esetén a tanúsítványok kiállításáért. A nemzetközi tanúsítvány árát (100 euro) nem tartalmazza a webshopban befizetett összeg, ezt külön díjazásért tudjuk igényelni. Iskolánk is kiad tanúsítványt, aminek plusz költsége nincs.

Az online jógaoktató képzések és az online tanfolyamok már befizetett árát sajnos nem tudjuk visszafizetni, mivel befizetéskor a teljes képzés vagy tanfolyam anyagát rendelkezésre bocsátjuk.

Csak abban az esetben biztosítjuk az online képzések/tanfolyamok árának visszafizetését, ha a képzéshez való hozzáférést előre nem látható okból kifolyólag hosszú távon nem tudjuk biztosítani. A weboldal karbantartása vagy fejlesztése miatt kieső napok még nem jogosítják a befizetőt pénz visszafizetésének igénylésére.

A weboldalon felmerülő esetleges hibákat kötelesek vagyunk a lehető legrövidebb határidőn belül elhárítani.

Személyes oktatói képzések, tanfolyamok, elvonulás


Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.

Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.

Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra, következő képzés, elvonulások).
A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
A hozzánk jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

JÓGA OKTATÓI, ILLETVE EGYÉB HOSSZÚTÁVÚ KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE


A képzés sikeres elvégzésének feltételei:


Teljes részvétel a képzésen: váratlan események (betegség, baleset, stb.) esetén a résztvevők a képzés maximum 30%-áról hiányozhatnak.


Óralátogatás: tanfolyamonként változhat, de a vezető oktatóval előre egyeztetett módon.
Minden házi feladat határidőben történő leadása.
Írásbeli vizsga a képzés végén. A minimum követelmény 75%.
Egy 90 perces jógaóra vázlatának önálló elkészítése és leadása.
Legalább egy teljes 90 perces Hatha jógaóra tanítása, saját óraterv alapján, amelyre részletes visszajelzést kapsz az oktatótól.
A tanfolyam díjak, illetve a fizetési konstrukciók egyedileg kerülnek meghatározásra az adott képzés meghirdetésekor.
A lemondási feltételek:
A tanfolyamkezdés előtt 8 héttel történő lemondás esetén: 10.000,- Ft kezelési költség kerül levonásra, ezen felül a teljes összeg visszajár.
A tanfolyamkezdés előtt 8 héten belül történő lemondás esetén: a befizetett összeg 50%-a visszajár.
A képzés kezdeti időpontját követő lemondás esetén, vagy ha a résztvevő nem jelenik meg a tanfolyamon, a képzés teljes díját köteles kifizetni, és a befizetett összeg nem jár vissza.
Amennyiben a tanfolyamot a Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár.
Az oktatóképzésre jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Puskás Beatrix ev. nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
Puskás Beatrix ev. jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik e-mailben a jogaveled@gmail.com címre.
Puskás Beatrix ev szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából mindkét fél békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.
A jelen ÁSZF Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
Jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató a www.jogaveled.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhető a természetes személyek számára, illetve magáncélra korlátozás nélkül.
A képzéseinken kért adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük!

A felnőttképzési adatszolgáltató rendszerben az adatokat csakis írásbeli hozzájárulás után rögzítjük.

Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben Puskás Beatrix ev. hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból a szolgáltató nem tudja teljesíteni a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit. A szolgáltatót nem terheli az ebből az okból kifolyólag Fogyasztónak felmerülő bármely költség, és a szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy hogy az ilyen okból elmaradt szolgáltatás már befizetett díját visszatérítse. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (továbbiakban vis maior). Vis maior esetén Puskás Beatrix ev kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A működés indítását követően  Puskás Beatrix ev folytatólagosan nyújthatja a szolgáltatásait.

A jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan lehet módosítani.

Hatályos: 2020.januártól visszavonásig és/vagy módosításig.