Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelméért. A JoVe Oktatás honlapjának legtöbb oldalának meglátogatása személyes információk megadása nélkül is lehetséges. Csak az Ön által kért hírlevél szolgáltatás és a kapcsolatfelvételi űrlap ill. bejelentkezés biztosításához van szükség nevére, telefonszámára és e-mail címére, amely tárolását és felhasználási módját ezen nyilatkozat hivatott ismertetni. A JoVe Oktatás honlapján történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Weboldalon rögzített adatok kezelője Puskás Beatrix ev.

A JoVe honlapjára látogatók számítógépeinek és az ilyen számítógépeken telepített szoftverek bizonyos adatai rögzítésre kerülhetnek (IP-címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, tartományneve, látogatásainak időpontjai és azon webhelyek címei, ahonnan Ön a JoVe oktatás honlapjára érkezett).

Az Ön által a JoVe honlapja használata során megadott és egyébként hozzánk került személyes adatok kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk az elektronikus hírközlésről szóló és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló kormányrendeletet, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. Ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeljük, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

Ennek megfelelően Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott és Ön által engedélyezett adatkezelési célok teljesítése érdekében adatfeldolgozási műveletek végzése céljából a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával kezeljük.

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Bármikor készek vagyunk arra, hogy a felhasználó általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjunk vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsuk vagy töröljük.

A felhasználó jogai
A felhasználót megilletik továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például a felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljára történik és amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.

A cookie-k:
Weboldalunk csupán egyetlen cookie-t használ “yogashop_retina”, mely anonim statisztikai funkcióhoz szükséges. Weboldalunk semmilyen felahsználói azonosításra szolgáló adatot nem tárol, csupán általános adatokat, pl. böngésző típusa és az ország.

A Webhely tartalma
A JógaVeled honlapján keresztül elérhető kivonatok, melyeket a Felhasználó ingyenesen megtekinthet, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó a szöveghez hozzáféréssel rendelkezik; másolatokat tölthet le egy példányban, magáncélú kutatás vagy tanulmányozás okán tárolhatja azokat személyi számítógépén és ki is nyomtathatja – újraértékesítés, illetõleg kereskedelmi haszonszerzés céljára azonban nem használhatja.

Másolás
A JógaVeled weboldalának felületein található összes adat, tartalmi leírás, tájékoztató szöveg, kép és link, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában Puskás Beatrix  kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.Megjelenítése máshol lehetséges a szerző feltűntetésével.Egyéb módon felhasználása, feldolgozása vagy másolat készítése a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti .