A jogaveled.hu weboldal üzemeltetője, Puskás Beatrix ev.

Szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról! A honlapon regisztrált ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:

Adatkezelő legfontosabb adatai:

Fogalmak

Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.


Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására (Pl.: Hírlevelünkre való feliratkozás vagy Online jelentkezés). Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat Puskás Beatrix ev. szigorúan bizalmasan kezeli, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

Név, E-mail cím, Telefonszám

Adatkezelés célja:
Puskás Beatrix ev. tanfolyamaira és képzéseire való jelentkezés és kapcsolatfelvétel céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail útján: az info@jogaveled.hu

Adatkezelés célja:
Puskás Beatrix ev. saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a felhasználó által önként megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetőséget biztosít az egy kattintással történő leiratkozásra, adatainak kérésre történő törlésére, vagy módosítására!
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan
A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,
Kérésére Puskás Beatrix ev. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést Puskás Beatrix ev. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!

Cookiek és a Google Analytics rendszer
A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.
Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó ilyen kjellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google , és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.
A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

Adatbiztonság 

Puskás Beatrix ev. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

Puskás Beatrix ev. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg (Pl.: Hírlevelünkre való feliratkozás vagy Online Jelentkezés), abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat Puskás Beatrix ev. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa, felhasználja és kezelje! 

A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Adatbiztonsági irányelveink röviden

Az adatvédelmi szabályzat GDPR megsértése arra nem jogosult fél részéről, hozzáférés esetén, jogi következményekkel jár.

A webhely tartalma

A jogaveled.hu honlapján keresztül elérhetőek kivonatok, melyeket a Felhasználó ingyenesen megtekinthet, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó a szöveghez hozzáféréssel rendelkezik, másolatokat tölthet le egy példányban, magáncélú kutatás vagy tanulmányozás okán tárolhatja azokat személyi számítógépén és ki is nyomtathatja újraértékesítés, illetőleg kereskedelmi haszonszerzés céljára azonban nem használhatja. Az online felületen lévő videókat saját részre letöltheti, de azt tovább nem adhatja.

Másolás
A jógaveled.hu weboldalának felületein található adatok, tartalmi leírás, tájékoztató szöveg, kép és link, videó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában Puskás Beatrix ev. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Kivételt képeznek a Puskás Beatrix jelenlegi együttműködésében álló oktatók témái, amiket a együttműködési szereződésben, megbízási keresztszerződésben, foglaltak alapján kezelünk. A honlap tartalma, megjelenítése máshol nem lehetséges. Egyéb módon felhasználása, feldolgozása vagy másolat készítése a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a tulajdonjog, szellemi termék, szerzői jog, megsértését jelenti.

A videókon szereplő oktatók szerződésben kötött hozzájárulásukkal szerepelnek az oldalon. A Puskás Beatrix ev. által utalással igazolt, megvásárolt az online képzésre készült videók az oktatófelület részét képzik, felhasználásukhoz a megvásárlást követően nem szükséges másik személytől hozzájárulás. Az online felületen felhasznált egyéb szellemi termék, jegyzetek, leírások a készítő hozzájárulásával, az előzetesen szerződésben leegyeztetett módon használhatóak fel, a szerződésben szereplő arra megjelölt időpontig.