letöltés
A szeplőtlen Purāṇa

A gazdag védikus irodalomgyűjteményt egy kívánságteljesítő fához hasonlítják, mivel részletes tudást nyújt az élet minden területéről. E fának fő részeit alkotják a négy Véda
a Ṛk, a Yajuḥ, a Sāma és az Atharvā
és az ötödik Védának nevezett történelmi eseményekkel foglalkozó írások (az Itihāsák, mint pl. a Mahābhārata és a Rāmāyaṇa), valamint a Purāṇák.
A purāṇa szó azt jelenti, hogy „ősi”. Ahogy a név is utal rá, a Purāṇák régi történetek eseményein keresztül mutatják be tanításaikat. Az iratok között a Purāṇák sajátos helyet foglalnak el, mivel alaposan elmagyarázzák mindazt, amit a négy Véda csak röviden, tömören illetőleg érintőlegesen említ. Tizennyolc fő Purāṇa van, és összesen négyszázezer vers alkotja őket. Mint látjuk, a Purāṇák már önmagukban is elég terjedelmes irodalmat alkotnak, és teljes áttekintésük nem könnyű feladat. A Purāṇák között hierarchikus rend áll fenn. A legfőbb a Bhāgavata Purāṇa, más néven Śrīmad-Bhāgavatam vagy csak röviden Bhāgavatam. Kitüntetett helyzete nagyon szépen tükröződik irodalmi kifinomultságában és mély mondanivalóján keresztül. A Bhāgavatam a védikus irodalomgyűjtemény kívánságteljesítő fájának érett gyümölcse. A benne található tudás hibátlansága miatt úgy is jellemzik, mint a szeplőtlen purāṇikus írás.
(A Bhāgavatam 12.13.18 verse így ír: śrīmad-bhāgavataṁ purāṇaṁ amalam – „A Śrīmad-Bhāgavatam a makulátlanul tiszta Purāṇa”.)

Ennek a Purāṇának kiemelt jelentősége van, mivel elmagyarázza a különböző védikus következtetéseket. Az egész védikus tudás végkonklúzióit a Vedānta-sūtra foglalja össze tömör aforizmák formájában. Megértésük nagy kihívást jelent a tanulmányozónak. A Bhāgavata Purāṇa a Vedānta-sūtra magyarázata, ami azt jelenti, hogy a Vedānta minden aforizmáját lépésről lépésre aprólékosan kifejti.

forrás védikusirodalom