SZATTVA GUNA

szattva (szanszkrit: सत्त्व, nyugati átírás: sattva) az ind filozófiában az anyag (prakriti) három tulajdonságának (guna) egyike, azon belül a szánkhja filozófiai rendszerében.

A három minőségi tulajdonság vagy sajátosság: szattva, radzsasz, tamasz.

Jógaokató képzéseinken nagy figyelmet fordítunk arra ,hogy a jóga szellemi hátterét is ismertessük.A jógaoktatás tapasztalati útját járva abban segítünk ,hogy kapcsolódj az intuitív tudás forrásával és ,hogy a filozófia által megértsd a világ működését, saját magad működését és körlátait egy másik megközelítésben is mint amit eddig hallottál, láttál.

A 3 kötőerő felett áll egy transzcendentális minőség aminek a természete nem hasonlítható átmeneti élményekhez.Tapasztalati jellemzője a folyamatosság és áramlás és kettőségektől való mentesség.

A gunák különböző mértékben minden dologban jelen vannak, kivéve a tiszta tudatosságot (purusa). A három sajátosság más és más arányú keveredésben van jelen, s ez határtalanul variálódik. A legmagasabb minőségi sajátosságot az jelenti, ahol a szattva jut teljes túlsúlyra, a legalacsonyabbat pedig az, ahol a tamasz a legnagyobb mértékben dominál. 

prakritiben akkor tud elindulni a teremtő folyamat, ha a szattva túlsúlyban van a többi gunával szemben. A szattván keresztül tükröződik legpontosabban a purusa a prakritiben. 

Az élőlények

Az emberben is megvan a minőségi fejlődés legnagyobb, legtágabb lehetősége. A legalacsonyabb fokon sok tekintetben még kevéssel emelkedik az állati létforma fölé, s ebből a szempontból, ha a minőségi értékélést vesszük alapul, a döntő különbség állat és ember közt nem annyira a tudatosságban és az értelmi képességben rejlik, mint a három guna keveredési arányában. Az az emberi fokozat, amelyben a radzsasz van túlsúlyban, csak kevéssel emelkedik az állat értékfokozata fölé. Hogy egyáltalán fölébe emelkedik, azt a szattva előtérbe lépése okolja meg, mert az emberi fokon ez többé-kevésbé jelentősen a radzsasz fölé kerekedhet. A szattvának ebben a lehetőségében áll a nagy különbség állat és ember közt. Amilyen mértékben finomul az emberben az öntudat, amilyen mértékben átdereng rajta az Önvalóból áradó fény, olyan mértékben jut túlsúlyra az egész emberi alkatban a szattva.

A szattva az egyéni lélekben az intelligencián, a tisztaságon, a vidámságon keresztül nyilvánul meg. 

Anyagvilág

Az anyagi világban a szattva az élénkség, világosság formájában jelenik meg: ragyogó színekben, a levegőben, könnyű ételekben.

Táplálkozás

Minden táplálék besorolható valamelyik (guna) kategóriába, és az önújító étrend-alakítás célja az, hogy olyan ételféleségekből álljon az egyén étrendje, amelyek a szattvikus (könnyű, tiszta) elemet hordozzák magukban. Ide sorolhatók azok az ételek, amelyek “tisztán tartják” a testet és fokozzák a vitalitást. A radzsasz kategóriába tartoznak a halféleségek, a hús, a tojás, a só. Tamaszikus például az alkohol.