ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a továbbiakban: a Puskás Beatrix ev. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Puskás Beatrix és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. Az árak forintban értendők.

Az igénybevett szolgáltatás névértékét  Puskás beatrix ev részére fizeti meg.
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

A tanfolyamok helyszíne:Yoga Park jógastúdió

bérlemény címe: Graphisoft Park, 1031. Budapes, Záhony u.7.
weboldala : www.jogaveled.hu
email: jogaveled@gmail.com
Telefonszám: +36 (30) 842 9356

Puskás Beatrix ev., 1980.02.05 Budapest
Adószám: 53720348-1-42
Nyilvántartási szám:
Székhely: 1074. Budapest, Rejtő Jenő u. 4.1/2

Puskás Beatrix ev. online bejelentkezési rendszert is használ online fizetéshez a MotiBro szoftverrendszert.
www.motibro.com

VÁSÁRLÁS/BEFIZETÉS

A vásárlások leheteségesek személyesen készpénzzel, bankkártyával, valamint a MotiBro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre is van lehetőség. Bizonyos esetekben – például képzések, tanfolyamok, események, táborok – átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni. A jelentkezéseket a weboldalon keresztül vagy személyesen és e-mailen lehet leadni.

A banki átutaláshoz szükséges információk:
Puskás Beatrix ev.
OTP Bank
Számlaszám: 11773030-00917212-00000000

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott tanfolyamon vagy eseményen részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen tanfolyam vagy esemény díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát az online számlázó programunkon, a Billingón keresztül e-mailben kapja meg a befizető, vagy személyesen adjuk át a számlát a befizetést követően.

A MotiBro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A befizető bankkártya adatait nem látjuk.

A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint. Előlegfizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető. Az esemény vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra).
A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

JÓGA OKTATÓI, ILLETVE EGYÉB HOSSZÚTÁVÚ KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE
A képzés sikeres elvégzésének feltételei:
Teljes részvétel a képzésen: váratlan események (betegség, baleset, stb.) esetén a résztvevők maximum 30% hiányozhatnak a képzésről
Óralátogatás: tanfolyamonként változhat de a vezető oktatóval előre egyeztetett módon.
Minden házi feladat határidőben történő leadása.
Írásbeli vizsga a képzés végén. A minimum követelmény 75%.
Egy 90 perces jógaóra vázlatának önálló elkészítése és leadása.
Legalább egy teljes 90 perces Hatha jógaóra tanítása, saját óraterv alapján, amelyre részletes visszajelzést kapsz az oktatótól.
A tanfolyam díjak, illetve a fizetési konstrukciók egyedileg kerülnek meghatározásra az adott képzés meghirdetésekor.
A lemondási feltételek:
A tanfolyamkezdés előtt 8 héttel történő lemondás esetén: 10.000,- Ft kezelési költség kerül levonásra, ezen felül a teljes összeg visszajár.
A tanfolyamkezdés előtt 8 héten belül történő lemondás esetén: a befizetett összeg 50%-a visszajár.
A képzés kezdeti időpontját követő lemondás esetén, vagy ha a résztvevő nem jelenik meg a tanfolyamon, a képzés teljes díját köteles kifizetni, és a befizetett összeg nem jár vissza.
Amennyiben a tanfolyamot a Puskás Beatrix ev mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár.
Az oktatóképzésre jelentkezők adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely ITT található.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Puskás Beatrix ev. nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
Puskás Beatrix ev. jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik e-mailben a jogaveled@gmail.com címre.
Puskás Beatrix ev szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából mindkét fél békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.
A jelen ÁSZF Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
Jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató a www.jogaveled.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhető a természetes személyek számára, illetve magáncélra korlátozás nélkül.
A képzéseinken kért adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük!

A felnőttképzési adatszolgáltató rendszerben az adatokat csakis írásbeli hozzájárulás után rögzítjük.

Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben Puskás Beatrix ev. hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból a szolgáltató nem tudja teljesíteni a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit. A szolgáltatót nem terheli az ebből az okból kifolyólag Fogyasztónak felmerülő bármely költség, és a szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy hogy az ilyen okból elmaradt szolgáltatás már befizetett díját visszatérítse. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (továbbiakban vis maior). Vis maior esetén Puskás Beatrix ev kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A működés indítását követően  Puskás Beatrix ev folytatólagosan nyújthatja a szolgáltatásait.

A jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan lehet módosítani.

Hatályos: 2020.januártól visszavonásig és/vagy módosításig.